گردهمایی بزرگ مداحان اهل بیت (ع) کرمان درزیرگنبد امام حسین (ع)

گردهمایی سالانه مداحان و ذاکران اهلبیت (ع)استان کرمان سال96درزیرگنبد امام حسین (ع)ستاد بازسازی حرم مطهراقا امام حسین برگزار شد