در حسینیه امام حسین(ع):

برگزاری کلاس های مداحی هفتگی سازمان بسیج مداحان استان کرمان به روایت تصویر

به همت سازمان بسیج مداحان استان کرمان هر هفته کلاس های مداحی در حسینیه امام حسین(ع)با حضور رئیس سازمان بسیج مداحان استان و سایر مداحان برگزار شد.

به همت سازمان بسیج مداحان استان کرمان هر هفته کلاس های مداحی در حسینیه امام حسین(ع)با حضور رئیس سازمان بسیج مداحان استان و سایر مداحان برگزار شد.

تصاویر زیر نشان دهنده ای برگزاری این کلاس ها می باشد