تصاویر جلسه صالحین مداحان استان کرمان

جلسه صالحین بسیج مداحان باحضوراستادیار،مربیان؛وسرگروه های صالحین و رئیس سازمان بسیج مداحان استان برگزار شد

جلسه صالحین بسیج مداحان باحضوراستادیار،مربیان؛وسرگروه های صالحین و رئیس سازمان بسیج مداحان استان برگزار شد 

تصاویری از برگزاری این نشست را در زیر مشاهده می کنید