بسیج مداحان کرمان

اجتماع هفتگی مداحان استان کرمان

نسخه مناسب چاپ
بسیج مداحان: اجتماع هفتگی مداحان استان کرمان امشب با حضور کثیری از مداحان استان کرمان پای درس سید روح الله نیکخواه رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان = در قرارگاه همیشگی دل دادگان حسینی محله حیدری ها حسینیه امام حسین ع برگزار می شود

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،اجتماع هفتگی مداحان استان کرمان امشب با حضور کثیری از مداحان استان کرمان در قرارگاه همیشگی دل دادگان حسینی محله حیدری ها حسینیه امام حسین ع برگزار می شود