بسیج مداحان استان کرمان
سازمان بسیج مداحان استان کرمان برگزار می کند :

تدریس اصول و فنون مداحی توسط رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان

بسیج مداحان: تدریس اصول و فنون مداحی توسط رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان سید روح الله نیکخواه بربرگزار می شود.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،تدریس اصول و فنون مداحی توسط رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان  سید روح الله نیکخواه بر
برگزار می شود.

انتهای پیام/