اشعار ولادت حضرت امام جواد(ع) و حضرت علی اصغر(ع)

بسیج مداحان: به مناسبت فرارسیدن میلاد امام جواد ع و علی اصغر اشعاری به همت سازمان بسیج مداحان استان کرمان برای علاقه مندان قرار داده شده است

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، به مناسبت فرارسیدن میلاد امام جواد ع و علی اصغر اشعاری به همت سازمان بسیج مداحان استان کرمان برای علاقه مندان قرار داده شده است 

یه کربلا یه کاظمین ...باب المراد باب الحسین
یه کربلا یه کاظمین ...باب المراد باب الحسین

میاره فرشته.... آینه و قران ...
مبارکه ارباب ...مبارکه سلطان

میاره فرشته.... آینه و قران ...
مبارکه ارباب ...مبارکه سلطان

یاوجیها عندالله ...اشفع لنا عندالله
یاوجیها عندالله ...اشفع لنا عندالله

فدای جوون امام رضا و... شیش ماهه اباعبد الله
فدای جوون امام رضا و... شیش ماهه اباعبد الله

یاعلی اکبر رضا ...یاعلی اصغرحسین...
یاعلی اکبر رضا ...یاعلی اصغرحسین.......

باحاجت،،،باحاجت،،،
یه کربلا یه کاظمین ...باب المراد باب الحسین
میاره فرشته.... آینه و قران ...
مبارکه ارباب ...مبارکه سلطان...
یا وجیه عند الله ...اشفع لنا عند الله...
فدای جوون امام رضا و... شیش ماهه اباعبد الله

یا علی اکبر رضا ...یا علی اصغر حسین...
یا علی اکبر رضا ...یا علی اصغر حسین...

دلم ترانه خون شده ...انگار رضا جوون شده
دلم ترانه خون شده ...انگار رضا جوون شده

جواد الائمه ...نام رولبامه...
 ملیکه قم هم ...عاشق آقامه
جواد الائمه ...نام رولبامه...
 ملیکه قم هم ...عاشق آقامه

یا وجیه عند الله ...اشفع لنا عند الله...
فدای حرمه امام رضاو...شیش گوشه ی اباعبدالله

یا وجیه عند الله ...اشفع لنا عند الله...
یا علی اکبر رضا ...یا علی اصغر حسین...
یا علی اکبر رضا ...یا علی اصغر حسین...

یکی شبیه کوثره... یکی شبیه حیدره
یکی شبیه کوثره... یکی شبیه حیدره

عزیز رباب و... امید یه دنیاس
عزیز رباب و... امید یه دنیاس

اراده کنه اون... میشه یه پا عباس 
اراده کنه اون ...میشه یه پا عباس 

یا وجیه عند الله ...اشفع لنا عند الله...
فدای آقامون امام رضا و...اربابمون اباعبدالله
فدای آقامون امام رضا و...اربابمون اباعبدالله
حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین 
حسین....حسین...حسین...

یه کربلا یه کاظمین ...باب المراد باب الحسین
میاره فرشته.... آینه و قران ...
مبارکه ارباب ...مبارکه سلطان

یاوجیها عندالله ...اشفع لنا عندالله
یاوجیها عندالله ...اشفع لنا عندالله

فدای جوون امام رضا و... شیش ماهه اباعبد الله
یا علی اکبر رضا ...یا علی اصغر حسین...

علی علی علی علی علی علی علی علی علی 

به به به به بگیر چوبه های گهواره ی علی اصغرو

علی علی علی علی علی علی علی

 

انتهای پیام/