بسیج مداحان استان کرمان

آموزش نوحه خوانی2

بسیج مداحان: آموزش نوحه خوانی توسط خانم جهانشاهی مسئول کانون بسیج مداحان سپاه ثارالله(( واحد خواهران)) در این متن ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، آموزش نوحه خوانی توسط خانم جهانشاهی مسئول کانون بسیج مداحان سپاه ثارالله(( واحد خواهران)) در این متن ارائه می شود.

آموزش نوحه خوانی:
نوحه شعری دارای وزن ،قافیه و ریتم خاص است که مستمع آن را جواب داده و به سینه می زندبهتر است با ساختار آن آشنا شوید که دارای چه قسمت هایی است: نوحه شعریست که دارای چند فصل می باشد که به آن ((بند)) گفته میشود و هر بند با جواب به اتمام می رسد.
1-سربند: بیت آغازین نوحه باید توسط سینه زن پاسخ داده شود .سربند یک یا دو بیت شعر کامل است، مانند:
پرستوی علی از آشیانه می رود              
 شکسته بال و پر از چه شبانه می رود

2-گوشواره چیست:قسمت دوم از هر بند نوحه گوشواره می باشد که شعر نیست و در واقع چند کلمه هم قافیه است که معمولا" با ریتم سینه زنی هماهنگی بهتری دارد و محل نواختن سینه از وزن این کلمات به خوبی هویداست. مثال:
کنار مرتضی عزیز مصطفی،فتاده از نوا(2)
مریض خانهء امیرالمومنین شده حاجت روا
گوشواره: 
علی با چشم تر      بگوفتا همسفر
مرا با خود ببر     مرویافاطمه(3)

جواب چیست: کلمه ای است که در آخر هر بند از نوحه چند بار با یک سبک تکرار می گرددو معمولا" نام همان معصومی است که نوحه راجع به اوست. مثل این نوحه:

یاعلی اصغر(4) - بر روی دستم پرپر زد اصغر(2)- آتش به جان مادر زد اصغر(2) لای لای علی جان(4)
نوحه به بند آخر که رسید کم کم باید سرعت جواب دادن را و سینه زدن را زیاد کرد و به شور تبدیل کرد مثال:

شور کوتاه :
ای کودک صــــغیرم                علی جان ،علی جان     
آرامـــــش ضــــمیرم           علی جان ،علی جان
بازآمـــــدی زمیــدان               علی جان ،علی جان
در پیش چشم عدوان               علی جان ،علی جان
صلی الله علیک یا علی اصغر امام حسین(ع)

نوحه خوانی و تمرین:
زگلزار چشم اهل ولا دست جوز و فلک لاله ها چیده است
ببین ای دل آسمان ولا سوگواره غم ماه و خورشید است

((سربند))

مدینه شد غرق سوگ و عزا            آه واویلا (2)
چکد امشب از دو چشم فلک زین مصیبت و غم خون به جای اشک

((گوشواره))

شده در این سوگ و رنج و عذاب ناله های دلم هم صدای اشک
زسوز دل بشنو آه و نوا                آه واویلا(2)

مدینه شد غرق غصه و غم در فراق نبی در عزای حسین
بسوز ای جان در فراق نبی ناله کن دل من از برای حسین

به دشت غم خیمه شد برپا          آه واویلا(2)

شور نوحه امام حسین:
((گوشواره شور))
حسین حسین آقا من کربلا میخوام(3)
به کی بگم خدایا امید من همینه(3)

فقط برای یک بار کرب و بلا ببینه(3)
حسین ،حسین آقا من کربلا میخوام(3)

آقا میخوام بیام و ضریحت و ببینم(3)
دلم میخواد بیام و تو حرمت بشینم(3)

حسین حسین آقا من کربلا میخوام(3)
به کی بگم خدایا چه شور و حالی داره(3)

وقتی آدم سرش را رو ضریح میذاره(3)
حسین حسین آقا من کربلا میخوام(3)

به کی بگم که اونجا میاد هنوز صدایی(3)
یکی با دست بسته میگه عمو کجایی(3)

حسین حسین آقا من کربلا میخوام(3)
به کی بگم خدایا که دردمو بدونه(3)

به اشک من نخنده نگه شده دیونه(3)
حسین حسین آقا من کربلا می خوام(3)

******
ضرب شور:
حسین غریبه      مادرنداره(2)        حسین مظلوم(2)
دردم دوا کن حسین        حاجت روا کن 
جان رقیه    حسین      به جان زینب(2)
به جان اصغر حسین      به جان مادر حسین(2)
مرضا شفاده حسین      کرببلا ده حسین
حسین حسین جا(2)     جانم حسین جان
حسین حسین جان      حسین آرام جانم  
حسین روح و روانم     حسین سالار زینب
حسین غم خوار زینب(2)
صل الله علیک یا اباعبدالله

خواهر جهانشاهی:مسئول کانون بسیج مداحان سپاه ثارالله(( واحد خواهران))