شور

شور حضرت عباس(ع)

شور حضرت عباس(ع) در متن زیر به همراه صورت

شور

من اگه خوب یا بدم آقام ابوالفضل
سرسفرت اومدم آقام ابوالفضل
تو نمیکنی ردم آقام ابوالفضل

ساحل پر از صدف آقام ابوالفضل
پسر شاه نجف آقام ابوالفضل
یل سرزمین طف آقام ابوالفضل

عموی حضرت قائم 
استاد اکبر و قاسم
(هرچی ازت بگن کمه 
قمر بنی هاشم)2

(آقام آقام آقام آقای بی دستم
آقام آقام آقام من نوکرت هستم)2

ذکر هر غروب من آقام ابوالفضل
غم سینه کوب من آقام ابوالفضل
آی رفیق خوب من آقام ابوالفضل

آبرومو داشته باش آقام ابوالفضل
میمیرم برات به جاش آقام ابوالفضل
خوب میشم یواش یواش آقام ابوالفضل

هزارتا واعظ وعالم 
هزار تا اکبرناظم 

(هرچی ازت بگن کمه 
قمر بنی هاشم)2

(آقام آقام آقام آقای بی دستم
آقام آقام آقام من نوکرت هستم)2

آی یل ام بنین آقام ابوالفضل
دست خالیمو ببین آقام ابوالفضل
نزنی رومو زمین آقام ابوالفضل

دارم از تو خواهشی آقام ابوالفضل
یه حرم سفارشی آقام ابوالفضل
میشه واسطه بشی آقام ابوالفضل

دارم مرامتو لازم
هردم همیشه مداوم

هرچی ازت بگن کمه 
قمر بنی هاشم

(آقام آقام آقام آقای بی دستم
آقام آقام آقام من نوکرت هستم)2

صوت: 
شور حضرت عباس(ع)
Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.