بسیج مداحان استان کرمان
گزارش صوتی:

شور شب بیست یکم ماه رمضان با نوای سید روح الله نیکخواه

شور شب بیست یکم ماه رمضان با نوای سید روح الله نیکخواه برگزار شد

شور شب بیست یکم ماه رمضان با نوای سید روح الله نیکخواه  برگزار شد

صوت: 
شب بیست یکم رمضان با نوای حاج روح الله نیکخواه شور
Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.