این ویدیو هم نوایی از نوگل حسینی"عقیل سیلانی"در کلاس های برگزار شده در مسجد جامع استان کرمان می باشد
رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان برای همه مردم ویدیو بسیار شنیدنی در حیطه اخلاق در مداحی آماده کرد که برای شما پخش خواهد شد
رسانه هنری سازمان بسیج مداحان کرمان برای استفاده راحت تر مداحان استان کرمان روضه بینظیرازلحاظ فنی با بیان رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان برگزار می شود

آخرین مراسمات

بسیج مداحان کرمان
اجتماع هفتگی مداحان استان کرمان
بسیج مداحان: اجتماع هفتگی مداحان استان کرمان امشب با حضور کثیری از مداحان استان کرمان پای درس سید روح الله نیکخواه رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان = در قرارگاه همیشگی دل دادگان حسینی محله حیدری ها حسینیه امام حسین ع برگزار می شود
بسیج مداحان استان کرمان
اجتماع عمومی مداحان بسیجی استان کرمان
بسیج مداحان: اجتماع عمومی مداحان بسیجی سازمان بسیج مداحان استان کرمان سه شنبه شبها ازساعت 6:30عصر تا یک ساعت ونیم بعدازنماز همراه بانمازجماعت- باحضوراستادسیدروح الله نیکخواه واساتیدکلاسهای آموزشی وجمع مداحان نخبه برگزار می گردد.
بسیج مداحان استان کرمان
بسیج مداحان: به همت سازمان بسیج مداحان استان کرمان هر هفته کلاس های مداحی در حسینیه امام حسین(ع)با حضور رئیس سازمان بسیج مداحان استان و سایر مداحان برگزار شد.
بسیج مداحان استان کرمان
بسیج مداحان: جلسه صالحین بسیج مداحان باحضوراستادیار،مربیان؛وسرگروه های صالحین و رئیس سازمان بسیج مداحان استان برگزار شد
بسیج مداحان کرمان
بسیج مداحان: اجتماع هفتگی مداحان استان کرمان امشب با حضور کثیری از مداحان استان کرمان پای درس سید روح الله نیکخواه رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان = در قرارگاه همیشگی دل دادگان حسینی محله حیدری ها حسینیه امام حسین ع برگزار می شود
بسیج مداحان کرمان
بسیج مداحان: جلسه هفتگی بسیج مداحان استان کرمان با حضور رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان در حسینیه امام حسین ع با حضور پرشور مداحان برگزار شد.
بسیج مداحان استان کرمان
بسیج مداحان: عوامل موثر در صداسازی به صورت خلاصه برای شما بیان کره است
بسیج مداحان استان کرمان
بسیج مداحان: تدریس اصول و فنون مداحی توسط رئیس سازمان بسیج مداحان استان کرمان سید روح الله نیکخواه بربرگزار می شود.